Kleurrijke Akkerrand

€ 9,50

Het mengsel Akkerrand Bloemrijk 1 is een éénjarig mengsel, dat een duurzame en biodiverse invulling van perceelsranden of teeltvrije zones geeft. De vegetatie trekt natuurlijke vijanden van plaaginsecten aan. Het mengsel bestaat uit hardzwenk- en roodzwenkgras en 16 bloemen- en kruidensoorten. Akkerrand Bloemrijk 1 kan worden gezaaid van maart t/m juni en geeft uitbundige bloei in lente en zomer.

Kleurrijke Akkerrand is een eenjarig mengels