Taxuskevers komen op veel locaties voor en eten stukjes van de bladeren waardoor deze verwelken. En helaas niet alleen van de taxus.

De larven van de taxuskevers,(mobium) eten op hetzelfde moment onder de grond aan de wortels waardoor deze beschadigd raken en geen water en voeding meer op kunnen nemen. Sterfte van beplanting tot gevolg.

Emelten zijn larven van de langpootmuggen en komen in de avond en 's nachts boven de grond om aan de jonge aanzet van planten en gras te eten.


 

 

Daarnaast komen er in Nederland steeds meer soorten bladsprietkevers,   (Meikevers, Sallandkevers, Junikevers, Rozenkevers, enz.) voor welke hun eitjes afzetten in onze tuinen, gazons, openbaargroen, sportvelden en golfbanen.

 

Gevolg; engerlingen !!


 

 

 

Engerlingen eten wortels en zorgen dus voor groeischade en afsterven van gras en gewas. Engerlingen zijn op hun beurt weer aantrekkelijk als voedselbron voor roeken, dassen, zwijnen, mollen, egels, enz.

Als we gebruik willen blijven maken van het gras moeten er op tijd maatregelen genomen worden.


Ekatop werkt al weer een aantal jaren samen met Biocontrole om de engerlingen op een biologische wijze te bestrijden. 

Onderzoek op locatie en determinatie van de gevonden engerlingen wordt in overleg uitgevoerd. Samen met de opdrachtgever wordt dan een plan van aanpak gemaakt.

Ekatop heeft speciaal voor deze werkzaamheden een machine gebouwd welke de UV gevoelige nematoden met veel water in de grond brengt. Deze manier van  bestrijden is 100% biologisch en ongevaarlijk voor mens en dier.


 

 

 

 

Bestrijding van het

Mediterraan Draaigatje