EEN GRASVELD MOET ADEMEN.

Nut en noodzaak van beluchten.

Vrijwel alle sportvelden worden minimaal eens per jaar belucht met een Verti-drain of een schudbeluchter om de gasuitwisseling, de lucht- en waterhuishouding of de doorwortelbaarheid te verbeteren. We koppelen de term 'beluchten' vooral aan de mechanische bewerkingen waarmee gaten of korte sleuven in de grond worden gemaakt, of waarbij de grond wordt losgebroken. 


 

 

De volgende verzorgingsmaatregelen kunnen bij ieder veld en terrein aan de orde komen:

- Maaien, grasvegen en verticuteren

- Bemesten

- Rollen, prikrollen, wiedeggen en (diep)beluchten

- Bezanden 

- Slepen

- Doorzaaien

- Onkruid en insectenvraat bestrijden


 

 

 

 

 

Alle maatregelen zijn erop gericht de samenstelling van de toplaag, de waterdoorlatendheid en de conditie van de grasmat in stand te houden en/of te optimaliseren. Bovenstaande werkzaamheden worden door ons verzorgd in overleg met u en gebaseerd op het aanwezige onderhoudsplan.