Ekatop heeft de juiste machines om zowel voor de particuliere sector als voor het bedrijfsleven actief te zijn. Voor beide doelgroepen zijn wij specialist in het machinaal aanleggen en het onderhoud van: Gazons, Weides, Parken, Bermen, Sportvelden en Begraafplaatsen


 

 

Voor aanleg en onderhoud maken wij gebruik van één of twee compact tractoren met machines. U kunt hierbij denken aan:

  • Frezen
  • Spitten
  • Egaliseren
  • Inzaaien
  • Bemesten
  • Doorzaaien
  • Klepelen
  • Verticuteren 

Door de toenemende bebouwing, de ondergewaardeerde groenbudgetten en herinrichtingen van de boven en ondergrondse infrastructuur moeten we nu en in de toekomst steeds slimmer omgaan met ons 'groen'. Dit vraagt vaak om specifieke kennis op het gebied van de bodem, want daar ligt immers de basis van alle bovengrondse groei. Het begint in de bodem. 

Meten is weten: Ekatop bemonstert de bodem/grond waar nodig, waarna er een  uitgebreid adviesrapport gemaakt wordt van de bodem en de structuur.